Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

autobusytrebic 

113 alb 2 833 zobrazení

Proměňte svá alba ve fotoknihu

Ideální jako dárek nebo jen tak pro sebe na památku.
Levně, rychle, jednoduše.reklama

6 fotek, 13.6.2018, 7 zobrazení, přidat komentář
V první polovině června 2018 byly u všech "inteligentních" označníků na Karlově náměstí vyměněny displeje. Dosavadní LCD byly po čtyřech letech své existence nahrazeny typem LED. Viz série fotek pořízených 13. 6. 2018.

Připomínám, že Městský úřad Třebíč již na podzim 2013 sliboval, že zdejší displeje budou vybaveny tzv. dynamickou funkcí, tzn. že budou informovat o případném zpoždění autobusového spoje.

Označníky + displeje nakonec byly instalovány/zprovozněny s půlročním (!) zpožděním - počátkem června 2014. A onu "dynamickou" funkci plnily jen krátce (snad jen na sklonku léta 2014) - ne předtím, a ne celé dlouhé roky potom.

Nikdy nebylo žádnou odpovědnou osobou oznámeno/zdůvodněno, že/proč tyto označníky onu dynamickou funkci neplní.

Instalací této verze displejů (které v době pořízení fotek zohledňovaly zpoždění příslušných spojů MHD) tedy městský úřad snad již konečně dodržel to, co nebyl schopen naplnit před čtyřmi, ba 4,5 lety...
12 fotek, září 2016 až červen 2018, 3 zobrazení, přidat komentář
V červenci 2015 byly na východním okraji tzv. přestupního terminálu instalovány dva sloupky zabraňující průjezd "terminálem" pro neoprávněná vozidla (zatímco řidiči autobusů měli ovladač, s jehož pomocí sloupky v příhodnou chvíli zasunuli). Již od října 2015 do února 2016, jakož i pak od dubna 2016 do konce května 2016, byly sloupky mimo provoz. Cca od 10. 6. 2016 pak přišla další porucha sloupků, po které již znovu zprovozněny nebyly. Tento neschopnost přetrvává i po dvou letech (!)...

Viz série fotek pořízených v různých částech období od června 2016 do června 2018.
2 fotky, 23.4.2018, 2 zobrazení, přidat komentář
Když na sklonku března 2018 uvedl Městský úřad Třebíč (na svých stránkách doprava-trebic.cz) info o výlukovém opatření spjatém s cca 7měsíční uzavírkou dolní části Bráfovy ulice, vypadalo to, jako by na tomto úřadě snad ani nevěděli, v jakých časových polohách objednávají (+ z peněz všech občanů také proplácejí) spoje MHD. Spoj linky č. 13, který byl po dobu této uzavírky posunut na čas o 5 minut POZDĚJŠÍ (obvyklý odjezd z Karlova náměstí v 5:30 h; po dobu výluky posunut na 5:35 h), byl úřadem po několik týdnů zmiňován coby UPÍŠENÝ spoj (dle mínění úřadu, jako by tento spoj obvykle jezdíval z Karlova náměstí v 5:35 h, zatímco právě po dobu výluky jedoucí již v 5:30 h).

Ke změně této chybné informace na správnou došlo na oněch oficiálních stránkách doprava-trebic.cz až někdy cca mezi 15. a 20. dubnem 2018. Tedy až po několika týdnech (!). Možná poté, co jsem na chybu upozornil na svých stránách (zde http://autobusytrebic.blog.cz/1804/ranni-spoj-linky-c-13-jezdi-vylukove-o-5-minut-pozdeji-nez-obvykle-mestsky-urad-tvrdi-opak)?
2 fotky, duben 2017 až leden 2018, 8 zobrazení, přidat komentář
Ačkoliv se Velký pátek stal svátečním dnem již od roku 2016 (včetně), nebyl schopen dopravce TRADO MAD tuto skutečnost pochopit ani v roce 2017, ba ani v roce 2018. Viz dvojice fotek dokumentujících vymezení prázdninových dnů (toto oznámení visí na všech zastávkách MHD Třebíč). Dny připadající na Velký pátek (14. 4. 2017, 30. 3. 2018) jsou nesmyslně uvedeny v kategorii "období školních prázdnin". Tento údaj mohl být matoucí v tom smyslu, že cestující mohli chybně předpokládat, že v uvedené dny pojedou autobusy dle jízdních řádů "pracovní dny - prázdniny", přičemž autobusy v těchto dvou dnech ve skutečnosti jely dle jízdních řádů platných pro neděle/svátky.

Perličkou je, že Městský úřad Třebíč na svých stránkách www-doprava-trebic.cz ani nebyl schopen aktualizovat elektronickou podobu této vývěsky, takže i o Velikonocích 2018 byla k dispozici jen "elektronická vývěska" s přehledem prázdnin pro rok 2017, viz titulní strana http://www.doprava-trebic.cz/ (rozklikávací obrázek pod řádkem přejícím příjemné cestování); odkaz na obrázek viz http://www.doprava-trebic.cz/files/uvodni-strana-soubory/2017letak.png-w1216h448.jpg.
6 fotek, prosinec 2017 až březen 2018, 9 zobrazení, přidat komentář
Městský úřad Třebíč stanovil jak v zadávacích podmínkách výběrového řízení na dopravce (na jaře 2016), tak i v 8leté "vysoutěžené" smlouvě s dopravcem (z podzimu 2016), že minibusy mohou být v denní době do 20 hodin nasazeny jen na linkách č. 12 a 31. Od samého začátku účinnosti této smlouvy, tzn. od 1. 1. 2017, bylo toto pravidlo dopravcem porušováno - prakticky denně minibusy jezdily i na části spojů linek č. 10, 11, 13 a 14 (viz i fotky minibusů zde http://autobusytrebic.blog.cz/galerie/autobusy-porizene-od-r-2016/5j8-4735-mercedes-sprinter a http://autobusytrebic.blog.cz/galerie/autobusy-porizene-od-r-2016/5j8-4736-mercedes-sprinter).

Městský úřad Třebíč po celý rok 2017 nebyl schopen zajistit nápravu, aby dopravce opět začal toto smluvně stanovené pravidlo dodržovat. A pozor - na sklonku ledna 2018 městský úřad s dopravcem sjednal neuvěřitelný dodatek smlouvy, dle kterého je se zpětnou (!) účinností k 1. 1. 2017 (tzn. s téměř 13měsíční retroaktivitou!) stanoveno, že minibusy mohou v denní době do 20 h jezdit nejen na spojích linek č. 12 a 31, ale i na spojích zahrnutých do turnusů č. 310 a 430, resp. do prázdninových turnusů č. 58 a 65.

Aneb "my, městský úřad, jsme nic takového vlastně nikdy nepožadovali", resp. "vy, dopravce, jste vlastně nikdy nic neporušili"... Neuvěřitelné.

Nadále zůstává v platnosti otázka, kam se ztrácí finanční rozdíl mezi výší úhrady za autobusy standardní velikosti (kteroužto úhradu dopravce zakalkuloval - v souladu se zněním smlouvy - do požadované nákladové ceny, resp. z ní vzešlé výše úhrady) vs. výší úhrady za minibusy (které na předmětné spoje linek č. 10/11/13/14 dopravce po celý rok 2017, jakož i v roce 2018, setrvale nasazoval a nasazuje).

Perlička na konec - turnusy jsou materiál vytvořený dopravcem (v zadávacích podmínkách "výběrového řízení" nebyly městským úřadem nijak specifikovány). Městský úřad coby zadavatel příkazu se tedy v onom příkazu odkazuje (ony čtyři turnusy nově jsou součástí smluvního dodatku) na materiál vytvořený (a mj. očíslovaný) příjemcem příkazu...
5 fotek, leden až prosinec 2017, 15 zobrazení, přidat komentář
Smluvní ustanovení (z 8letého "vysoutěženého" kontraktu) hovoří jasně - do 20. hodiny mohou být minibusy nasazeny jen na spoje linek č. 12 či 31. V příkrém rozporu s tímto ustanovením, jsou od samého začátku tohoto kontraktu (po celý rok 2017 i v první části roku 2018) minibusy nasazovány i na část spojů linek č. 10, 11, 13 a 14. Viz čtyři přiložené fotky (+ viz též galerie fotek obou minibusů - http://autobusytrebic.blog.cz/galerie/autobusy-porizene-od-r-2016/5j8-4735-mercedes-sprinter a http://autobusytrebic.blog.cz/galerie/autobusy-porizene-od-r-2016/5j8-4736-mercedes-sprinter).

Je neuvěřitelné, že městský úřad (resp. jeho odbor dopravy a komunálních služeb) není schopen zajistit dodržování něčeho, co předtím sám sluvně stanovil. Ba dokonce se tento úřad tímto nedodržováním "chlubí", viz seznam "minibusových spojů" na jím zřizovaných stránkách doprava-trebic.cz, kde jsou uvedeny právě i spoje linek č. 10, 11, 13 a 14: http://www.doprava-trebic.cz/files/jizdni-rady-soubory/minibusy.pdf.

Zajímavé jsou i další okolnosti. "Vysoutěžená" cena musí odpovídat situaci, kdy dopravce počítá s nasazením "velkého" autobusu na veškeré spoje linek č. 10, 11, 13 a 14. Následně však na část předmětných spojů nasadil výrazně menší a méně pohodlné vozidlo, jehož provoz je však o něco levnější.

Kam se ztrácí (komu jde do kapsy) onen finanční rozdíl mezi náklady na provoz autobusu standardní velikosti vs. na provoz minibusu???
3 fotky, 28.2.2018, 4 zobrazení, přidat komentář
Další verze displeje na autobusovém nádraží. Připomínám, že k výměně displejů (resp. dočasné nepřítomnosti infodispleje) došlo koncem léta 2017 poté, co došlo ke změně provozovatele "autobusáku" (TREDOS namísto TRADO BUS). Trojice fotek dokumentujících tři "rotující" zobrazení byla pořízena 28. 2. 2018 - tedy jeden den do okamžiku, kdy se provozovatelem této haly stalo samo Město (resp. městský úřad) Třebíč (aneb po půlroce další změna provozovatele).

Z údajů na displeji je patrný vysoký počet autobusů, které odsud okolo 14:45 h odjíždějí. Aneb nadále panuje zažitá "socialistická" představa "práce od 6 do 14 h"...
2 fotky, 18.2.2018, 5 zobrazení, přidat komentář
V zadávacích podmínkách "výběrového" řízení na provozovatele MHD pro roky 2017 - 2024 (podmínky byly vydány počátkem května 2016) bylo mj. uvedeno, že "Dopravce je povinen zajistit dobíjení jízdného na karty a ve formě předplatného po 24 hodin denně". Bez jakéhokoliv časového odkladu.

Totéž bylo zopakováno i 21. 9. 2016 v "tiskové zprávě" s tendenčním nadpisem: http://www.trebic.cz/do%2Dsouteze%2Dna%2Dprovoz%2Dautobusu%2Dv%2Dtrebici%2Dse%2Dprihlasil%2Djeden%2Dzajemce/d-29511. "Ve veřejné soutěži tak zvítězil jediný zájemce, společnost TRADO MAD s.r.o.. „Ta podpisem smlouvy od začátku roku 2017 musí zřídit informační a prodejní kancelář na Karlově náměstí, zmodernizovat vozový park, který bude kompletně nízkopodlažní, instalovat prodejní automat na elektronické karty, (...)"

... tedy opět údaj, kde je výslovně uvedeno, že prodejní automat musí být instalován nejpozději k začátku roku 2017.

Netrvalo dlouho a v listopadu 2016 již byla zveřejněna finální, podepsaná verze 8letého kontraktu městského úřadu s dopravcem. A hle - v oné konečné verzi najednou byl uveden půlroční odklad této povinnosti.

Taktéž v prosinci 2016 najednou bylo v příslušné tiskové zprávě (viz http://www.trebic.cz/tarify-mad-od-1-ledna-2017/d-30575/p1=14046) městským úřadem uvedeno, že Do poloviny roku 2017 si cestující budou moci dobít předplatné i elektronickou peněženku v automatu, na Karlově náměstí.

Nabízí se otázka - z jakého důvodu městský úřad (resp. který jeho konkrétní pracovník?) dopravci pokoutně, dodatečně umožnil onen půlroční "pardón", tedy odklad...
3 fotky, 16.2.2018, 15 zobrazení, přidat komentář
Neuvěřitelná situace, která se udála v pátek 16. 2. 2018 v 7:55 na zastávce Atomhotel. Spoj linky 790250 z Jihlavy (se 14min. zpožděním) zde zastavil a po krátkém pobytu odjel (tato zastávka je jen jeho mezilehlou zastávkou; konečnou zastávkou je zast. Znojemská). Bohužel, mezitím přijel (se 4min. zpožděním) spoj linky č. 4.

Řidička autobusu, namísto toho, aby vyčkala odjezdu předchozího autobusu (který odjel o několik okamžiků později), zastavila v křižovatce s parkovištěm a otevřela dveře pro výstup i nástup cestujících (jedním z nastupujících cestujících jsem byl i já - viz přiložená jízdenka).

Tzn. do autobusu jsem musel nastoupit mimo prostor zastávky a přímo "ze silnice" (resp. "z křižovatky"). Řidičku jsem následně výslovně upozornil na její pochybení - že zastavila mimo prostor zastávky.

Z její strany přišly nepochopitelné úhybné manévry typu "ty linkové autobusy zde stávají i půl hodiny" (toto nebyl tento případ; linkový autobus vzápětí odjel; navíc, jestliže ví o situacích, kdy je takto krátký záliv blokován zaparkovaným autobusem, je její povinností toto řešit u zaměstnavatele či u městského úřadu) a následně i "buďte rád, že vůbec jezdíme, za tohoto počasí" (argument zcela irelevantní vůči svévolnému zastavení mimo zastávku, resp. v křižovatce)...

Ostatně, za těch cca 41,5 mil. Kč ročně, které dopravce od městského úřadu dostává, to není o žádném "milosrdenství" ve smyslu "být rád, že to vůbec jezdí", ale o naprosté samozřejmosti.
5 fotek, letos v únoru, 3 zobrazení, přidat komentář
Na zastávce Atomhotel (zastávka přiléhající budově hotelu) byl 30. 1. 2018 (možná již v některém z předchozích dní) nejen chybějící označník, ale chybělo i náhradní vylepení jízdních řádů (tzn. jízdní řády vůbec nebyly přítomny). O den později, 31. 1., již byly alespoň jízdní řády vylepeny na náhradním místě - na skle uvnitř zastávkového přístřešku.

O týden později již bylo vše tak jak má být - označník již byl navrácen na své místo. Nadále však přetrvávala nepřítomnost skleněné výplně na boku zastávkového přístřešku; výplň byla vysklena již cca počátkem listopadu 2017, tzn. v době pořízení těchto fotek se její nepřítomnost počítala již cca na 3 měsíce.
1 fotka, 27.1.2018, 15 zobrazení, přidat komentář
Ačkoliv byl městský úřad hned 8. 1. 2018 upozorněn jednou z žen, že na autobusové nádraží nadále nezajíží i linka č. 340710 Třebíč - Dačice (dopravce: ČSAD Jindřichův Hradec, dceřiná společnost koncernu ICOM Transport), nebyl městský úřad schopen (a není toho schopen ani po téměř třech týdnech, které od té doby uplynuly) poopravit své scestné info, které zní, cituji:

"Od dnešního dne, to je od pondělí 8. ledna, se vrací modré autobusy koncernu ICOM na autobusové nádraží v Třebíči. Odkloněné linky, které od konce listopadu zastavovaly na zastávkách v ulici Sucheniova, budou tedy od dnešního dne zastavovat zpět na autobusovém nádraží. Jedinou výjimkou je linka 720300 - Studená – Třebíč – Brno, která začne na autobusové nádraží zajíždět až 14. ledna."

Ostatně, městský úřad v tomto sdělení také zamlčel, že počet "nezajíždějících" spojů se v průběhu času vyvíjel (od 10. 12. navýšení počtu nezajíždějících spojů, od 18. 12. a následně od 2. 1. mírné snížení počtu nezajíždějících spojů). A nejen v tomto sdělení, ale i v době, kdy k těmto změnám došlo.

Právě i linka 340710 přestala na autobusové nádraží zajíždět až od 10. 12. 2017.
1 fotka, 4.1.2018, 7 zobrazení, přidat komentář
Bod č. 5.3 smlouvy Městského úřadu Třebíč s dopravcem TRADO MAD (platnost smlouvy: 8 let, od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2024) hovoří jasně: Dopravce je při stanovení Vozového parku povinen užít taková vozidla, u kterých je jejich maximální podjezdná výška přizpůsobena místním podmínkám provozu, především při obsluze zastávky Nádražní a při jízdě podjezdem na ulici Nádražní.

Do podjezdu je zakázán vjezd vozidlům vyšším než 3,0 m. Mercedesy Conecto pořízené (v počtu 10 kusů) na konci roku 2016 mají výšku 3,09 m. Tedy o 9 cm vyšší než je povolená výška.

V srpnu 2017 byla na stránkách politického uskupení "TO!" zveřejněna tato zajímavá zpráva (http://www.trebicobcanum.net/dopravce-vedome-porusuje-predpisy-a-radnice-to-toleruje-odpovednost-vsak-hazi-na-ridice/), z níž vyplývá, že první tři měsíce provozu těchto autobusů, porušoval dopravce s každým vjezdem nových Conect do tohoto podjezdu příslušný dopravní předpis.

Koncem března 2017 si pak dopravce u městského úřadu (odboru dopravy) vyžádal výjimky pro vjezd těchto vyšších autobusů do podjezdu.

V normální situaci by si dopravce pořídil autobusy nižší než 3 metry. V třebíčské situaci si pořídil autobusy vyšší a pak si pokoutně dojednal výjimku, která mj. přenáší odpovědnost za případné škody na řidiče vozidel...
3 fotky, 5.9.2017, 17 zobrazení, přidat komentář
Na přelomu let 2016 a 2017 byla informační kancelář TRADO MAD přestěhována z autobusového nádraží na dolní stranu Karlova náměstí (do předního traktu "Staré pošty"). Bohužel, na oficiálncích stránkách www.doprava-trebic.cz (zřizovaných Městským úřadem Třebíč) došlo ke změně příslušného údaje o sídlu informační kanceláře až o více než 8 měsíců (!) později.

Navíc, k aktualizaci dávno zastaralého údaje došlo až po upozornění jedné z občanek města Třebíče - poté, co (spolu s mnoha dalšími lidmi) počátkem září 2017 (poté, co po delší době, zřejmě v souvislosti se začátkem školního roku) potřebovala vyřídit předplatní průkazky a marně hledala předprodejní kancelář na autobusovém nádraží.

Viz trojice screenů - diskuse na oficiálním facebookovém profilu "Město Třebíč" a dále dva screeny z 5. 9. 2017, kdy ráno ještě byla na stránkách www.doprava-trebic.cz uvedena stará (v tu chvíli již více než 8 měsíců neplatná) adresa infokanceláře, ale večer již bylo info aktualizováno do správné verze.
4 fotky, loni na podzim, 20 zobrazení, přidat komentář
V průběhu prvního prosincového týdne 2017 byly na zastávce Komenského náměstí instalovány nové LED displeje. V případě zastávky ve směru jízdy do centra města jde o náhradu dosavadního, cca 3,5 roku starého LCD displeje. V případě protější zastávky nejde o náhradu žádnou - tamní LCD displej byl již více než 1 rok (!) nefunkční, resp. odstraněný.

Povinnost instalovat LED displeje na čtveřici zastávek (Karlovo náměstí, Komenského náměstí, Poliklinika, Za Rybníkem) byla uvedena městským úřadem již počátkem května 2016 v zadávacích podmínkách "výběrového řízení" na provozovatele MHD pro roky 2017 - 2024. Nebyla u ní uvedena žádná možnost časového odkladu.

Za velmi podivných okolností se "vítězem bez soupeřů" v onom "výběrovém řízení" stala společnost TRADO MAD. A hle - ve smlouvě městského úřadu s dopravcem, datované k listopadu 2016, najednou je (v rozporu se zadávacími podmínkami!) uveden odklad, kdy na Komenského náměstí "najednou stačilo" instalovat "LEDkový" displej nejpozději do konce roku 2017; pro zastávky Pokliklinika a Za Rybníkem byl najednou pokoutně stanoven dokonce dvouletý odklad...

I tento aspekt mohl být diskriminujícím pro ostatní dopravce. S vědomím šibeničně krátkého termínu pro zřízení ("na milimetr definovaných" LED displejů, pořízení nových autobusů a zřízení krytého stání pro ně (na vše uvedené by měl jen cca 2 - 3 měsíce na konci roku 2016) se do "výběrového řízení" nakonec nemusel přihlásit.

Zato dopravce TRADO MAD na to šel jinak - zjevně si pokoutně "dojednal" roční, resp. dvouletý "pardón"...
1 fotka, 25.11.2017, 17 zobrazení, přidat komentář
Když na přelomu srpna a září 2017 došlo ke změně nájemce autobusového nádraží v Třebíči (jehož vlastníkem je Město Třebíč), vyjadřovali občané na oficiálním FB profilu "Město Třebíč" (spravovaného městským úřadem) své obavy, zda autobusy dopravce TRADO BUS nepřestanou autobusové nádraží obsluhovat.

Uplynuly necelé 3 měsíce, když od pondělí 20. 11. 2017 skutečně přestalo několik desítek regionálních ("vesnických") linek TRADO BUS na autobusové nádraží zajíždět.

Sreen z oficiálního FB profilu "Město Třebíč" z 31. 8. 2017 připomíná tehdejší tvrzení městského úřadu ve smyslu "Ano, autobusy Icomu budou nadále zajíždět na autobusové nádraží, jinak by šlo o porušení podmínky licence pro prozovování linek veřejné dopravy" (tvrzení osoby z tiskového oddělení, skrývající se za identitou "Město Třebíč"

či (odpověď na otázku občana) tvrzení "vedoucího" představitele odboru dopravy, že "licence na příměstské linky provozované firmou TRADO BUS platí do 31. 12. 2018".
1 fotka, 25.10.2017, 17 zobrazení, přidat komentář
Důkaz, že "vedoucí" představitel Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč, Bc. Aleš Kratina, věděl a vědomě zamlčel, že po dobu uzavírky Bráfovy ulice jezdí některé regionální autobusové linky z jiných stanovišť "přestupního terminálu" než obvykle.
4 fotky, duben až říjen 2017, 12 zobrazení, přidat komentář
Další projev neschopnosti dopravce TRADO MAD:

Od 1. 9. 2017 došlo k úpravě jízdního řádu na lince č. 10. Na zastávky tedy musel být vyvěšen nový, upravený jízdní řád. Jenže - tyto jízdní řády nezohledňovaly souběžně konanou uzavírku Bráfovy ulice. Nebyly (v rozporu se smluvním ustanovením!) vytištěny na žlutém podkladě. Ve výčtu zastávek nesmyslně uváděly zastávku Bráfova, která ovšem po dobu uzavírky stejnojmenné ulice nebyla obsluhována.

Stejně jako u linky č. 4, bylo pořadí zastávek Železniční stanice a Nemocnice uváděno v tomto "bezvýlukovém" pořadí, přestože po dobu výluky byla uvedená dvojice zastávek obsluhována v pořadí opačném.

A stejně jako u linky č. 4, i v tomto jízdním řádě "platném od 1. 9. 2017" bylo počítáno s pomyslnou teleportací autobusů, které měly ze zastávky Železniční stanice odjíždět cca o 2 minuty dříve než z PŘEDCHOZÍ zastávky Nemocnice...

Oproti lince č. 4 je rozdíl jen v tom, že jízdní řád linky č. 10 byl ještě v polovině července na dotčených zastávkách vyvěšen v logické verzi (nejprve obsluha zastávky Nemocnice, až poté zastávky Železniční stanice; zast. Bráfova neobsluhována) - zato jízdní řád linky č. 4 již byl v té době pozměněn do nesmyslné (s výlukou se neslučující podoby)...
3 fotky, 2.10.2017, 9 zobrazení, přidat komentář
Další projev neuvěřitelné neschopnosti dopravce TRADO MAD: "žlutý" výlukový jízdní řád linky č. 4 (platný již od 24. 4. 2017, s předpokladem do 31. 10. 2017) i počátkem října 2017 uváděl naprosté nesmysly - časové údaje platné pro bezvýlukový stav. Po dobu 6měsíční uzavírky Bráfovy ulice bylo prohozeno pořadí obsluhy zastávek Nemocnice a Železniční stanice (po dobu výluky obsluhovány v tomto pořadí; v bezvýlukovém provozu jsou obsluhovány v pořadí opačném).

A tak i po dobu výluky byly na jízdním řádu na zastávkách uváděny údaje, kdy spoj odjede od Nemonice v čase X, zato z NÁSLEDUJÍCÍ (!) zastávky Železniční stanice má odjet o 2 - 3 minuty dříve (!).

V praxi to buď znamená, že autobusy odjíždějí ze zastávky Nemocnice i s několikaminutovým náskokem oproti času uvedenému v (nesmyslném) výlukovém jízdním řádu na této zastávce, anebo naopak - od zast. Nemocnice odjedou včas, ale tím pádem budou mít na zastávce Železniční stanice přinejmenším 3minutové zpoždění...

Neuvěřitelné.
4 fotky, duben až říjen 2017, 6 zobrazení, přidat komentář
Nesmyslné, resp. pokoutně upravované info ve "žlutých" výlukových jízdních řádech linky č. 4, zohledňujících uzavírku horní části Bráfovy ulice. První fotka byla pořízena 27. 4. 2017 na zastávce Nemocnice**. Druhá fotka byla na téže zastávce pořízena 17. 7. 2017. Jízdní řád zdánlivě tentýž (viz údaj "platnost od 24. 4. 2017"), ale pozor - je upraven! Časy odjezdů spojů jsou o několik (nejčastěji 2) minuty pozdější než v předchozí verzi. Navíc, ve druhé verzi je (na rozdíl od té první) nesmyslně uvedena i zastávka Bráfova, která ale (právě kvůli uzavírce silnice) nemohla být obsluhována!

A druhá zajímavost - na jízdním řádu ze druhé fotky je přeškrtnuta poznámka u spoje jedoucího okolo 19. hodiny. Jde o poznámku "Tento spoj pokračuje od Atomu dále směr Karlovo nám.". Tato poznámka byla od počátku nesmyslná, protože tento spoj již od 1. 1. 2017 takto od zastávky Atomhotel dále nepokračuje (stal se obětí "škrtací" změny, viz http://www.doprava-trebic.cz/aktualni-zmeny.html, http://www.doprava-trebic.cz/aktualni-zmeny.html).

Dopravce si tedy nebyl schopen ani v dubnu, ani přinejmenším počátkem května, při tisknutí výlukových jízdních řádů všimnout, že příslušný spoj MHD byl již od 1. 1. 2017 zrušen!

Třetí a čtvrtá fotka byly pořízeny začátkem září na zastávce U Lípy, resp. začátkem října na zastávce Míčova a jsou v nich stejné nesmysly - uvedení zastávky Bráfova (která ve výčtu zastávek nemá po dobu výluky co dělat) a původně uvedení, nakonec pak přeškrtntí propiskou, u spoje, který již od 1. 1. 2017 od zastávky Atomhotel nepokračuje na Karlovo náměstí jako spoj s cestujícími (ale namísto toho zřejmě dotyčné vozidlo jede přes celé město "poprázdnu" do "krytého stání" v Průmyslové ulici).

** Důkazem, že první fotka byla pořízena takto na konci dubna, je sousední jízdní řád linky č. 14, počítající ještě se zajížděním do Poušova; od 2. 5. 2017 byl pro tuto linku vydán nový výlukový jízdní řád, kdy (kvůli souběžné uzavírce Seifertovy ulice) linka č. 14 do Poušova nezajíždí.

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.