autobusytrebic 

119 alb 3 163 zobrazení
1 fotka, 10.10.2018, 2 zobrazení, přidat komentář
V pátek 26. 10. a v neděli 4. 11. 2018 se uskutečnily krátkodobé výluky provozu MHD v západní části Karlova náměstí. Výsledkem byly objízdné trasy autobusů znamenající mj. dočasné neobsluhování zastávky Komenského náměstí.

Bohužel, informace uvedené na letácích (vyvěšených na zastávkách + autobusech) byly velmi matoucí:
- Zavádějící nadpis "uzavírka Karlova náměstí" (ve skutečnosti byla uzavřena pouze část tohoto náměstí; obsluha zastávek na tomto náměstí nebyla dotčena)

- Text "Trasa linek bude vedena:" a hned v dalším řádku "Linka č. 1, 5,14 Karlovo náměstí - Za Rybníkem a zpět", z čehož jsem si z prvního dojmu myslel, že tyto linky vůbec nebudou vedeny ve zbylých částech svých tras (tzn. do Domků, resp na Nové Dvory); podobně tak zavádějící text u linky č. 4 ve znění "Linka 4 Pokliniklinika - Karlovo nám. a zpět"; z nějž jako by vyplývalo, že tato linka v době konání výlukového opatření vůbec nepojede na Nové Dvory.

Ve skutečnosti tím textem bylo myšleno "jaké opatření se chystá pro předmětnou linkou v uvedeném úseku, jakož i v opačném směru jízdy v témže úseku". Prakticky vzato, postačilo uvést vždy jen čísla linek (plus pod nimi uvést konkrétní podobu výlukového opatření).

Ještě praktičtěji vzato, postačilo napsat, že ve vymezené době bude bez obsluhy zastávka Komenského náměstí. Veškeré další informace jsou z pohledu cestujících nedůležité.
2 fotky, minulou středu, 4 zobrazení, přidat komentář
Ve čtvrtek 11. 10. 2018 došlo na oficiálních stránkách www.doprava-trebic.cz (zřizovaných Městským úřadem Třebíč) ke zveřejnění informace o bezmála třídenní uzavírce silnice do Ptáčova a s tím spojeného, rovněž téměř třídenního, zrušení provozu celé linky č. 12.

Bohužel, ani v době zveřejnění této informace, ba ani o necelý týden později (v době, kdy do začátku výlukového opatření zbývalo jen cca 1,5 dne), nebyla odpovědná osoba z Odboru doprava a komunálních služeb schopna postřehnout/opravit chybu, kdy ve výčtu zcela neobsluhovaných zastávek je chybně uveden údaj "Mototechna" namísto správného údaje "Autodružstvo". Viz screeny z 12. 10. a z 17. 10. 2018.
3 fotky, leden až září, 3 zobrazení, přidat komentář
Koncem roku 2017 došlo k výstavbě nového zastávkového přístřešku na zastávce Komenského náměstí ve směru jízdy do centra města. Na rozdíl od předchozího přístřešku, není nový přístřešek vybaven nástěnkou, na které bylo vyvěšeno linkové vedení MHD Třebíč, jakož i případné info o výlukách.

V dubnu 2018 došlo ke stejné náhradě staršího přístřešku novým i na protější zastávce (ve směru jízdy z centra města). A došlo ke stejné změně k horšímu - nově je zastávka bez nástěnky, která zde dříve oznamovala informace jako např. linkové vedení MHD, detailnější tarifní informace či info o případných výlukách.

Je příznačné, že takovéto základní info tam již uvedeno není, ale na zastávce ve směru do centra města byla nově instalována wi-fi připojka.

Rovněž je příznačné, že v předvolebním období na sklonku léta a počátkem podzimu 2018 byl na této zastávce vyvěšen plakát s tváří pana P., lídra spolku "Pro Třebíč" - tedy osoby, která v předcházejících letech měla na starosti mj. MHD a jejímž "chráněncem" je dlouholetý arogantní vedoucí Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč, pan K. (kde platí, že pan K. v roce 2010 kandidoval za stranu vedenou panem P.; od roku 2016 se na návrh pana P. - v tu chvíli již náměstka hejtmana Kraje Vysočina - stal vedoucím Dopravní komise Kraje Vysočina právě onen pan K.)...
2 fotky, 18.9.2018, 4 zobrazení, přidat komentář
Městský úřad Třebíč nebyl schopen ani v okamžiku uploadu těchto fotek (19. 9. 2018 pozdě večer), jen cca 24 h před avizovaným "dnem MHD zdarmaů, informovat na žádné ze svých dvou "MHD-stránek" (www.doprava-trebic.cz + FB profil "Městská autobusová doprava Třebíč"), že v pátek 21. 9. 2018 bude provoz třebíčské MHD tzv. zdarma (přesněji řečeno - bez vybírání jednorázového jízdného).

Kupodivu i na displeji v tzv. přestupním terminálu byla informace o jednodenním nevybírání jednorázového jízdného uvedena, viz dvojice fotek z 18. 9. 2018.
6 fotek, 13.6.2018, 10 zobrazení, přidat komentář
V první polovině června 2018 byly u všech "inteligentních" označníků na Karlově náměstí vyměněny displeje. Dosavadní LCD byly po čtyřech letech své existence nahrazeny typem LED. Viz série fotek pořízených 13. 6. 2018.

Připomínám, že Městský úřad Třebíč již na podzim 2013 sliboval, že zdejší displeje budou vybaveny tzv. dynamickou funkcí, tzn. že budou informovat o případném zpoždění autobusového spoje.

Označníky + displeje nakonec byly instalovány/zprovozněny s půlročním (!) zpožděním - počátkem června 2014. A onu "dynamickou" funkci plnily jen krátce (snad jen na sklonku léta 2014) - ne předtím, a ne celé dlouhé roky potom.

Nikdy nebylo žádnou odpovědnou osobou oznámeno/zdůvodněno, že/proč tyto označníky onu dynamickou funkci neplní.

Instalací této verze displejů (které v době pořízení fotek zohledňovaly zpoždění příslušných spojů MHD) tedy městský úřad snad již konečně dodržel to, co nebyl schopen naplnit před čtyřmi, ba 4,5 lety...
12 fotek, září 2016 až červen 2018, 7 zobrazení, přidat komentář
V červenci 2015 byly na východním okraji tzv. přestupního terminálu instalovány dva sloupky zabraňující průjezd "terminálem" pro neoprávněná vozidla (zatímco řidiči autobusů měli ovladač, s jehož pomocí sloupky v příhodnou chvíli zasunuli). Již od října 2015 do února 2016, jakož i pak od dubna 2016 do konce května 2016, byly sloupky mimo provoz. Cca od 10. 6. 2016 pak přišla další porucha sloupků, po které již znovu zprovozněny nebyly. Tento neschopnost přetrvává i po dvou letech (!)...

Viz série fotek pořízených v různých částech období od června 2016 do června 2018.
2 fotky, 23.4.2018, 6 zobrazení, přidat komentář
Když na sklonku března 2018 uvedl Městský úřad Třebíč (na svých stránkách doprava-trebic.cz) info o výlukovém opatření spjatém s cca 7měsíční uzavírkou dolní části Bráfovy ulice, vypadalo to, jako by na tomto úřadě snad ani nevěděli, v jakých časových polohách objednávají (+ z peněz všech občanů také proplácejí) spoje MHD. Spoj linky č. 13, který byl po dobu této uzavírky posunut na čas o 5 minut POZDĚJŠÍ (obvyklý odjezd z Karlova náměstí v 5:30 h; po dobu výluky posunut na 5:35 h), byl úřadem po několik týdnů zmiňován coby UPÍŠENÝ spoj (dle mínění úřadu, jako by tento spoj obvykle jezdíval z Karlova náměstí v 5:35 h, zatímco právě po dobu výluky jedoucí již v 5:30 h).

Ke změně této chybné informace na správnou došlo na oněch oficiálních stránkách doprava-trebic.cz až někdy cca mezi 15. a 20. dubnem 2018. Tedy až po několika týdnech (!). Možná poté, co jsem na chybu upozornil na svých stránách (zde http://autobusytrebic.blog.cz/1804/ranni-spoj-linky-c-13-jezdi-vylukove-o-5-minut-pozdeji-nez-obvykle-mestsky-urad-tvrdi-opak)?
2 fotky, duben 2017 až leden 2018, 8 zobrazení, přidat komentář
Ačkoliv se Velký pátek stal svátečním dnem již od roku 2016 (včetně), nebyl schopen dopravce TRADO MAD tuto skutečnost pochopit ani v roce 2017, ba ani v roce 2018. Viz dvojice fotek dokumentujících vymezení prázdninových dnů (toto oznámení visí na všech zastávkách MHD Třebíč). Dny připadající na Velký pátek (14. 4. 2017, 30. 3. 2018) jsou nesmyslně uvedeny v kategorii "období školních prázdnin". Tento údaj mohl být matoucí v tom smyslu, že cestující mohli chybně předpokládat, že v uvedené dny pojedou autobusy dle jízdních řádů "pracovní dny - prázdniny", přičemž autobusy v těchto dvou dnech ve skutečnosti jely dle jízdních řádů platných pro neděle/svátky.

Perličkou je, že Městský úřad Třebíč na svých stránkách www-doprava-trebic.cz ani nebyl schopen aktualizovat elektronickou podobu této vývěsky, takže i o Velikonocích 2018 byla k dispozici jen "elektronická vývěska" s přehledem prázdnin pro rok 2017, viz titulní strana http://www.doprava-trebic.cz/ (rozklikávací obrázek pod řádkem přejícím příjemné cestování); odkaz na obrázek viz http://www.doprava-trebic.cz/files/uvodni-strana-soubory/2017letak.png-w1216h448.jpg.
6 fotek, prosinec 2017 až březen 2018, 11 zobrazení, přidat komentář
Městský úřad Třebíč stanovil jak v zadávacích podmínkách výběrového řízení na dopravce (na jaře 2016), tak i v 8leté "vysoutěžené" smlouvě s dopravcem (z podzimu 2016), že minibusy mohou být v denní době do 20 hodin nasazeny jen na linkách č. 12 a 31. Od samého začátku účinnosti této smlouvy, tzn. od 1. 1. 2017, bylo toto pravidlo dopravcem porušováno - prakticky denně minibusy jezdily i na části spojů linek č. 10, 11, 13 a 14 (viz i fotky minibusů zde http://autobusytrebic.blog.cz/galerie/autobusy-porizene-od-r-2016/5j8-4735-mercedes-sprinter a http://autobusytrebic.blog.cz/galerie/autobusy-porizene-od-r-2016/5j8-4736-mercedes-sprinter).

Městský úřad Třebíč po celý rok 2017 nebyl schopen zajistit nápravu, aby dopravce opět začal toto smluvně stanovené pravidlo dodržovat. A pozor - na sklonku ledna 2018 městský úřad s dopravcem sjednal neuvěřitelný dodatek smlouvy, dle kterého je se zpětnou (!) účinností k 1. 1. 2017 (tzn. s téměř 13měsíční retroaktivitou!) stanoveno, že minibusy mohou v denní době do 20 h jezdit nejen na spojích linek č. 12 a 31, ale i na spojích zahrnutých do turnusů č. 310 a 430, resp. do prázdninových turnusů č. 58 a 65.

Aneb "my, městský úřad, jsme nic takového vlastně nikdy nepožadovali", resp. "vy, dopravce, jste vlastně nikdy nic neporušili"... Neuvěřitelné.

Nadále zůstává v platnosti otázka, kam se ztrácí finanční rozdíl mezi výší úhrady za autobusy standardní velikosti (kteroužto úhradu dopravce zakalkuloval - v souladu se zněním smlouvy - do požadované nákladové ceny, resp. z ní vzešlé výše úhrady) vs. výší úhrady za minibusy (které na předmětné spoje linek č. 10/11/13/14 dopravce po celý rok 2017, jakož i v roce 2018, setrvale nasazoval a nasazuje).

Perlička na konec - turnusy jsou materiál vytvořený dopravcem (v zadávacích podmínkách "výběrového řízení" nebyly městským úřadem nijak specifikovány). Městský úřad coby zadavatel příkazu se tedy v onom příkazu odkazuje (ony čtyři turnusy nově jsou součástí smluvního dodatku) na materiál vytvořený (a mj. očíslovaný) příjemcem příkazu...
5 fotek, leden až prosinec 2017, 16 zobrazení, přidat komentář
Smluvní ustanovení (z 8letého "vysoutěženého" kontraktu) hovoří jasně - do 20. hodiny mohou být minibusy nasazeny jen na spoje linek č. 12 či 31. V příkrém rozporu s tímto ustanovením, jsou od samého začátku tohoto kontraktu (po celý rok 2017 i v první části roku 2018) minibusy nasazovány i na část spojů linek č. 10, 11, 13 a 14. Viz čtyři přiložené fotky (+ viz též galerie fotek obou minibusů - http://autobusytrebic.blog.cz/galerie/autobusy-porizene-od-r-2016/5j8-4735-mercedes-sprinter a http://autobusytrebic.blog.cz/galerie/autobusy-porizene-od-r-2016/5j8-4736-mercedes-sprinter).

Je neuvěřitelné, že městský úřad (resp. jeho odbor dopravy a komunálních služeb) není schopen zajistit dodržování něčeho, co předtím sám sluvně stanovil. Ba dokonce se tento úřad tímto nedodržováním "chlubí", viz seznam "minibusových spojů" na jím zřizovaných stránkách doprava-trebic.cz, kde jsou uvedeny právě i spoje linek č. 10, 11, 13 a 14: http://www.doprava-trebic.cz/files/jizdni-rady-soubory/minibusy.pdf.

Zajímavé jsou i další okolnosti. "Vysoutěžená" cena musí odpovídat situaci, kdy dopravce počítá s nasazením "velkého" autobusu na veškeré spoje linek č. 10, 11, 13 a 14. Následně však na část předmětných spojů nasadil výrazně menší a méně pohodlné vozidlo, jehož provoz je však o něco levnější.

Kam se ztrácí (komu jde do kapsy) onen finanční rozdíl mezi náklady na provoz autobusu standardní velikosti vs. na provoz minibusu???
3 fotky, 28.2.2018, 4 zobrazení, přidat komentář
Další verze displeje na autobusovém nádraží. Připomínám, že k výměně displejů (resp. dočasné nepřítomnosti infodispleje) došlo koncem léta 2017 poté, co došlo ke změně provozovatele "autobusáku" (TREDOS namísto TRADO BUS). Trojice fotek dokumentujících tři "rotující" zobrazení byla pořízena 28. 2. 2018 - tedy jeden den do okamžiku, kdy se provozovatelem této haly stalo samo Město (resp. městský úřad) Třebíč (aneb po půlroce další změna provozovatele).

Z údajů na displeji je patrný vysoký počet autobusů, které odsud okolo 14:45 h odjíždějí. Aneb nadále panuje zažitá "socialistická" představa "práce od 6 do 14 h"...
2 fotky, 18.2.2018, 6 zobrazení, přidat komentář
V zadávacích podmínkách "výběrového" řízení na provozovatele MHD pro roky 2017 - 2024 (podmínky byly vydány počátkem května 2016) bylo mj. uvedeno, že "Dopravce je povinen zajistit dobíjení jízdného na karty a ve formě předplatného po 24 hodin denně". Bez jakéhokoliv časového odkladu.

Totéž bylo zopakováno i 21. 9. 2016 v "tiskové zprávě" s tendenčním nadpisem: http://www.trebic.cz/do%2Dsouteze%2Dna%2Dprovoz%2Dautobusu%2Dv%2Dtrebici%2Dse%2Dprihlasil%2Djeden%2Dzajemce/d-29511. "Ve veřejné soutěži tak zvítězil jediný zájemce, společnost TRADO MAD s.r.o.. „Ta podpisem smlouvy od začátku roku 2017 musí zřídit informační a prodejní kancelář na Karlově náměstí, zmodernizovat vozový park, který bude kompletně nízkopodlažní, instalovat prodejní automat na elektronické karty, (...)"

... tedy opět údaj, kde je výslovně uvedeno, že prodejní automat musí být instalován nejpozději k začátku roku 2017.

Netrvalo dlouho a v listopadu 2016 již byla zveřejněna finální, podepsaná verze 8letého kontraktu městského úřadu s dopravcem. A hle - v oné konečné verzi najednou byl uveden půlroční odklad této povinnosti.

Taktéž v prosinci 2016 najednou bylo v příslušné tiskové zprávě (viz http://www.trebic.cz/tarify-mad-od-1-ledna-2017/d-30575/p1=14046) městským úřadem uvedeno, že Do poloviny roku 2017 si cestující budou moci dobít předplatné i elektronickou peněženku v automatu, na Karlově náměstí.

Nabízí se otázka - z jakého důvodu městský úřad (resp. který jeho konkrétní pracovník?) dopravci pokoutně, dodatečně umožnil onen půlroční "pardón", tedy odklad...
3 fotky, 16.2.2018, 15 zobrazení, přidat komentář
Neuvěřitelná situace, která se udála v pátek 16. 2. 2018 v 7:55 na zastávce Atomhotel. Spoj linky 790250 z Jihlavy (se 14min. zpožděním) zde zastavil a po krátkém pobytu odjel (tato zastávka je jen jeho mezilehlou zastávkou; konečnou zastávkou je zast. Znojemská). Bohužel, mezitím přijel (se 4min. zpožděním) spoj linky č. 4.

Řidička autobusu, namísto toho, aby vyčkala odjezdu předchozího autobusu (který odjel o několik okamžiků později), zastavila v křižovatce s parkovištěm a otevřela dveře pro výstup i nástup cestujících (jedním z nastupujících cestujících jsem byl i já - viz přiložená jízdenka).

Tzn. do autobusu jsem musel nastoupit mimo prostor zastávky a přímo "ze silnice" (resp. "z křižovatky"). Řidičku jsem následně výslovně upozornil na její pochybení - že zastavila mimo prostor zastávky.

Z její strany přišly nepochopitelné úhybné manévry typu "ty linkové autobusy zde stávají i půl hodiny" (toto nebyl tento případ; linkový autobus vzápětí odjel; navíc, jestliže ví o situacích, kdy je takto krátký záliv blokován zaparkovaným autobusem, je její povinností toto řešit u zaměstnavatele či u městského úřadu) a následně i "buďte rád, že vůbec jezdíme, za tohoto počasí" (argument zcela irelevantní vůči svévolnému zastavení mimo zastávku, resp. v křižovatce)...

Ostatně, za těch cca 41,5 mil. Kč ročně, které dopravce od městského úřadu dostává, to není o žádném "milosrdenství" ve smyslu "být rád, že to vůbec jezdí", ale o naprosté samozřejmosti.
5 fotek, letos v únoru, 4 zobrazení, přidat komentář
Na zastávce Atomhotel (zastávka přiléhající budově hotelu) byl 30. 1. 2018 (možná již v některém z předchozích dní) nejen chybějící označník, ale chybělo i náhradní vylepení jízdních řádů (tzn. jízdní řády vůbec nebyly přítomny). O den později, 31. 1., již byly alespoň jízdní řády vylepeny na náhradním místě - na skle uvnitř zastávkového přístřešku.

O týden později již bylo vše tak jak má být - označník již byl navrácen na své místo. Nadále však přetrvávala nepřítomnost skleněné výplně na boku zastávkového přístřešku; výplň byla vysklena již cca počátkem listopadu 2017, tzn. v době pořízení těchto fotek se její nepřítomnost počítala již cca na 3 měsíce.
1 fotka, 27.1.2018, 16 zobrazení, přidat komentář
Ačkoliv byl městský úřad hned 8. 1. 2018 upozorněn jednou z žen, že na autobusové nádraží nadále nezajíží i linka č. 340710 Třebíč - Dačice (dopravce: ČSAD Jindřichův Hradec, dceřiná společnost koncernu ICOM Transport), nebyl městský úřad schopen (a není toho schopen ani po téměř třech týdnech, které od té doby uplynuly) poopravit své scestné info, které zní, cituji:

"Od dnešního dne, to je od pondělí 8. ledna, se vrací modré autobusy koncernu ICOM na autobusové nádraží v Třebíči. Odkloněné linky, které od konce listopadu zastavovaly na zastávkách v ulici Sucheniova, budou tedy od dnešního dne zastavovat zpět na autobusovém nádraží. Jedinou výjimkou je linka 720300 - Studená – Třebíč – Brno, která začne na autobusové nádraží zajíždět až 14. ledna."

Ostatně, městský úřad v tomto sdělení také zamlčel, že počet "nezajíždějících" spojů se v průběhu času vyvíjel (od 10. 12. navýšení počtu nezajíždějících spojů, od 18. 12. a následně od 2. 1. mírné snížení počtu nezajíždějících spojů). A nejen v tomto sdělení, ale i v době, kdy k těmto změnám došlo.

Právě i linka 340710 přestala na autobusové nádraží zajíždět až od 10. 12. 2017.
1 fotka, 4.1.2018, 9 zobrazení, přidat komentář
Bod č. 5.3 smlouvy Městského úřadu Třebíč s dopravcem TRADO MAD (platnost smlouvy: 8 let, od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2024) hovoří jasně: Dopravce je při stanovení Vozového parku povinen užít taková vozidla, u kterých je jejich maximální podjezdná výška přizpůsobena místním podmínkám provozu, především při obsluze zastávky Nádražní a při jízdě podjezdem na ulici Nádražní.

Do podjezdu je zakázán vjezd vozidlům vyšším než 3,0 m. Mercedesy Conecto pořízené (v počtu 10 kusů) na konci roku 2016 mají výšku 3,09 m. Tedy o 9 cm vyšší než je povolená výška.

V srpnu 2017 byla na stránkách politického uskupení "TO!" zveřejněna tato zajímavá zpráva (http://www.trebicobcanum.net/dopravce-vedome-porusuje-predpisy-a-radnice-to-toleruje-odpovednost-vsak-hazi-na-ridice/), z níž vyplývá, že první tři měsíce provozu těchto autobusů, porušoval dopravce s každým vjezdem nových Conect do tohoto podjezdu příslušný dopravní předpis.

Koncem března 2017 si pak dopravce u městského úřadu (odboru dopravy) vyžádal výjimky pro vjezd těchto vyšších autobusů do podjezdu.

V normální situaci by si dopravce pořídil autobusy nižší než 3 metry. V třebíčské situaci si pořídil autobusy vyšší a pak si pokoutně dojednal výjimku, která mj. přenáší odpovědnost za případné škody na řidiče vozidel...
3 fotky, 5.9.2017, 29 zobrazení, přidat komentář
Na přelomu let 2016 a 2017 byla informační kancelář TRADO MAD přestěhována z autobusového nádraží na dolní stranu Karlova náměstí (do předního traktu "Staré pošty"). Bohužel, na oficiálncích stránkách www.doprava-trebic.cz (zřizovaných Městským úřadem Třebíč) došlo ke změně příslušného údaje o sídlu informační kanceláře až o více než 8 měsíců (!) později.

Navíc, k aktualizaci dávno zastaralého údaje došlo až po upozornění jedné z občanek města Třebíče - poté, co (spolu s mnoha dalšími lidmi) počátkem září 2017 (poté, co po delší době, zřejmě v souvislosti se začátkem školního roku) potřebovala vyřídit předplatní průkazky a marně hledala předprodejní kancelář na autobusovém nádraží.

Viz trojice screenů - diskuse na oficiálním facebookovém profilu "Město Třebíč" a dále dva screeny z 5. 9. 2017, kdy ráno ještě byla na stránkách www.doprava-trebic.cz uvedena stará (v tu chvíli již více než 8 měsíců neplatná) adresa infokanceláře, ale večer již bylo info aktualizováno do správné verze.

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.