autobusytrebic 

128 alb 3 910 zobrazení
reklama
2 fotky, minulou sobotu, 5 zobrazení, přidat komentář
Ačkoliv byl termín konání letošního stařečského masopustu, tedy sobota 16. 2. 2019, stanoven a zveřejněn již v listopadu 2018, nezvládly příslušné úřady - tedy úřad Městyse Stařeč + Odbor dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč, zařídit, aby toho dne byl v prostoru stařečského Jakubského náměstí zajištěn bezproblémový provoz linky MHD č. 14.

Spoj linky č. 14 jedoucí před 11. hodinou (první ze tří párů spojů, které do Starče během dne jedou) nemohl zajet do své konečné/výchozí zastávky "Stařeč" na stařečském Jakubském náměstí. V prostoru této zastávky se totiž nacházelo množství lidí (zčásti v masopustních kostýmech). Navíc, autobus by se z této zastávky ani neměl jak dostat - kvůli zaparkovaným automobilům.

Autobus musel vysadit cestující za rohem před křižovatkou, poté se otočit couváním na křižovatce na Jakubském náměstí; nástup cestujících byl možný jedině v prostoru před křižovatkou.

Nabízí se otázka - jak je možné, že dvojice příslušných úřadů nezvládla zařídit buď vymezení uzavírky tak, aby byl zajištěn bezproblémový průjezd autobusu MHD přes svoji obvyklou zastávku; případně pro příslušný den tuto zastávku dočasně přemístit? Času na to měli dost - 3 měsíce (viz výše) a hlavně - ona masopustní akce se koná každoročně již po 10 let; tzn. nic nového pod sluncem"...
4 fotky, letos v únoru, 16 zobrazení, přidat komentář
Smluvní ustanovení z "Provozních a technických požadavků", které byly nedílnou součástí podkladů pro "výběrové řízení" na provozovatele třebíčské MHD a následně se staly (coby příloha, na kterou se smlouva odkazuje) součástí 8leté smlouvy Městského úřadu Třebíč s dopravcem TRADO MAD, hovoří jasně, cituji: "Autobus je vybaven pouze sklopnými sedačkami, bez sklopných sedaček".

V příkrém rozporu s tímto pravidlem, nasazuje dopravce TRADO MAD do provozu mj. autobus Mercedes-Benz Citaro (RZ 6C2 8208), který je (v prostoru naproti prostředním dveřím) vybaven sklopným dvojsedadlem.

Vozidlo je tímto dvojsedadlem vybaveno pravděpodobně od začátku své existence; bylo jím vybaveno i krátce po začátku svého působení v MHD Třebíč (po přesunu z Jindřichova Hradce), viz moje fotka z počátku roku 2016: http://autobusytrebic.blog.cz/galerie/autobusy-mad-trebic/6c2-82-08-mercedes-citaro#102300289.

Již po více než 2 roky (počínaje 1. lednem 2017, kdy příslušná smlouva včetně všech ustanovení vstoupila v účinnost) tedy dopravce TRADO MAD nedodržuje příslušný smluvní bod.

A ani velmi dlouhá doba dvou let (!!!) nestačila referentce Městského úřadu Třebíč pro MHD, potažmo jejímu nadřízenému (vedoucímu Odboru dopravy a komunálních služeb) k tomu, aby zvládli zajistit dodržování tohoto ustanovení.

Nabízí se otázka - jaká lhůta tedy pro ně je dostatečná, když dva roky jsou málo? Tři roky, čtyři roky, pět let? Nebo ani to jim nebude stačit???
2 fotky, 26.1.2019, 7 zobrazení, přidat komentář
Ještě počátkem roku 2019 platil stav, kdy na oficiálních stránkách Městského úřadu Třebíč www.trebic.cz nebyly zveřejněny elektronické verze výtisků Třebíčského zpravodaje (vydávaného právě Městským úřadem Třebíč) ze září až prosince 2018. Až někdy mezi 7. a 26. lednem 2019 došlo ke zpětnému vložení těchto souborů na uvedené stránky. V případě záříjového výtisku dokonce se 4měsíčním skluzem...
6 fotek, 29.12.2018, 8 zobrazení, přidat komentář
Na sklonku roku 2018 byly na zastávkách Za Rybníkem a Poliklinika Vltavínská nainstalovány "inteligentní" displeje oznamující přehled časově nejbližších spojů MHD. K instalaci došlo s bezmála dvouletým zpožděním oproti požadavkům, které Městský úřad Třebíč na jaře 2016 stanovil v zadávacích podmínkách výběrového řízení na provozovatele MHD pro roky 2017 - 2024, aby následně ve smlouvě s "vítězným" dopravcem TRADO MAD na podzim 2016 byl u této věci "dojednán" dvouletý odklad.

Dvouletého dodatečného/pokoutního odkladu tedy dopravce využil téměř beze zbytku, skutečně až po téměř dvou letech tyto displeje instaloval.

Série fotek dokumentujících "inteligentní" displej na zastávce Za Rybníkem dokumentuje stav, kdy spoj linky č. 14 je oznamován jako "právě odjíždějící" (dvojice blikajících "hvězdiček") i cca 6 minut poté, co tento spoj skutečně odjel.
4 fotky, březen až září 2018, 17 zobrazení, přidat komentář
Od 24. 3. do 15. 9. 2018 existoval na křižovatce ulice Bedřicha Václavka s Jungmannovou ulicí (u budovy katastrálního úřadu) malý provizorní kruhový objezd, který měl usnadnit dopravu při uzavírce dolní části Bráfovy ulice (po dobu jejíhož konání sloužila vedlejší Jungmannova ulice coby objízdná trasa).

Již od prvních dnů provozu měly autobusy problém "vytočit" se na maličkém kruhovém objezdu při odbočení "vlevo" z Jungmannvy ulice do ulice Bedřicha Václavka (směrem ke gymnáziu). Poté, co všímavý občan natočil video dokumentující "nevytáčení" autobusů, hájil se Městský úřad Třebíč tím, že "2/3 autobusů tudy projedou bez problémů" (= skandální přiznání, že celá 1/3 autobusů tam problémy má).

Pozn. přes tuto křižovatku nebyl dovolen průjezd větších nákladních vozidel, tzn. největšími vozidly, které přes tento "minikruháč" projížděly, byly právě autobusy.

V následujících týdnech a měsících došlo k postupnému zmenšování středového ostruvků na tomto kruhovém objezdu. Zatímco zpočátku tento ostrůvek vyplňoval celou plochu mezi žlutým šrafováním, po postupných zmenšováních se z ostrůvku stala maličká hromádka hlíny; mezi ní a šrafováním byla viditelná mezera.

Uzavírka dolní části Bráfovy ulice (započatá 3. 4. 2018) byla ukončena 14. 9. 2018. O den později byl provizorní kruhový objezd demontován; Jungmannova ulice se na této křižovatce opět stala vedlejší ulicí.
3 fotky, prosinec 2018, 8 zobrazení, přidat komentář
V každý pracovní (neprázdninový) den dochází na zastávce Atomhotel k situaci, kdy je v této zastávce od 5:58 h do 6:13 h odstaven autobus při pauze mezi spoji linky č. 4 (pozn. u všech ostatních spojů linky č. 4, které obsluhují zastávku "Atomhotel" přiléhající k parkovišti, platí stav, že v této zastávce mají jen krátký pobyt pro nástup + výstup cestujících). Každé ráno je tedy po 15 minut výrazně omezován výhled vozidel vyjíždějících z parkoviště - ve výhledu jim překáží právě onen stojící autobus...
4 fotky, 9.12.2018, 6 zobrazení, přidat komentář
Počátkem roku 2016 založil Městský úřad Třebíč internetové stránky www.uzavirkytrebic.cz s cílem informovat na jednom místě o uzavírkách na území Třebíče a v jeho blízkém okolí.

Bohužel, v roce 2018 nebyl tento úřad opakovaně schopen na tyto stránky psát aktuální informace.
5 fotek, 23.11.2018, 8 zobrazení, přidat komentář
Ani na sklonku listopadu 2018 nebyla odpovědná osoba z Odboru dopravy komunálních služeb Městského úřadu Třebíč schopna napravit situaci, k níž docházelo již cca od počátku září 2018, kdy na "inteligentních" displejích v tzv. přestupním termínálu bylo u spojů linky č. 13 a u části spojů linky č. 4 nesmyslně inzerováno stanoviště č. 1 nebo č. 2, když ve skutečnosti tyto spoje jedou ze stanoviště č. 9 (ve směru jízdy z centra města). resp. č. 8 (ve směru jízdy do centra města).

Série fotek pořízených v pátek 23. 11. 2018 se ale zaměřuje na další selhání odpovědné osoby z téhož úřadu - jde o nepravdivé informování v té věci, že spoj linky č. 13 ve směru do centra města pojede včas (ve 14:39 h).

Aniž by tento spoj v uvedeném čase jel, údaj o tomto spoji ve 14:39 h zmizel. Až o cca 8 minut později se tentýž spoj objevil na "inteligentním" displeji znovu, a to s inzerovaným 14minutovým zpožděním.

Pro vysvětlení - na tomto spoji linky č. 13 jede téže vozidlo, které předtím "terminálem" projede ve 14:21 h na spoji linky č. 13 k Jitoně (u Jitony je 0minutový obratový čas).

Tento spoj k Jitoně ovšem měl 17minutové zpoždění (což "inteligentní" displej zobrazit uměl), tzn. "terminálem" tento spoj projel ve chvíli, kdy už to samé vozidlo mělo být na cestě zpět od Jitony do centra města (o minutu později nastal čas pravidelného odjezdu onoho spoje do centra).

Už v tu chvíli tedy bylo jasné, že i onen spoj linky č. 13 jedoucí do centra města bude výrazněji opožděn.

Leč, "inteligentní" displej zjevně neumí pochopit informaci, že oběhově předcházející spoj je výrazně opožděn, a už v tu chvíli inzerovat odpovídající zpoždění i u obratového spoje.

Namísto toho nastaly nesmysly typu "jede včas" (nejel), "už odjel" (ne, neodjel) a po několika minutách "pojede se 14min. zpožděním"...
3 fotky, loni na podzim, 10 zobrazení, přidat komentář
"Noční" (tzn. jedoucí před 6. či po 22. hodině) spoje linky č. 1 začaly do tzv. přestupního terminálu zajíždět již od 1. 10. 2015. Vybrané "noční" spoje linek č. 4, 10 a 13 začaly do "terminálu" zajíždět od 12. 9. 2016. Žel, i na jaře 2018 byla existence těchto spojů zamlčována na displejích v "terminálu", a to jak spojů časně ranních (jedoucích před 6. hodinou), tak i pozdně večerních (jedoucích po 22. hodině). Až od počátku září 2018 (tzn. po bezmála dvou, resp. třech letech!) začaly být "noční" spoje na "terminálových" displejích uváděny. Jenže další problém - u (přinejmenším některých) spojů linky č. 13 ve směru jízdy na Karlovo náměstí je uváděno odjezdové stanoviště č. 2 (ve skutečnosti jedou z č. 8); další chyba je u (přinejmenším některých spojů) linky č. 4 směr Poliklinika - spoje jedoucí tímto směrem jezdí vždy ze stanoviště č. 9; na displeji je nesmyslně uvedeno stanoviště č. 1...
1 fotka, 10.10.2018, 12 zobrazení, přidat komentář
V pátek 26. 10. a v neděli 4. 11. 2018 se uskutečnily krátkodobé výluky provozu MHD v západní části Karlova náměstí. Výsledkem byly objízdné trasy autobusů znamenající mj. dočasné neobsluhování zastávky Komenského náměstí.

Bohužel, informace uvedené na letácích (vyvěšených na zastávkách + autobusech) byly velmi matoucí:
- Zavádějící nadpis "uzavírka Karlova náměstí" (ve skutečnosti byla uzavřena pouze část tohoto náměstí; obsluha zastávek na tomto náměstí nebyla dotčena)

- Text "Trasa linek bude vedena:" a hned v dalším řádku "Linka č. 1, 5,14 Karlovo náměstí - Za Rybníkem a zpět", z čehož jsem si z prvního dojmu myslel, že tyto linky vůbec nebudou vedeny ve zbylých částech svých tras (tzn. do Domků, resp na Nové Dvory); podobně tak zavádějící text u linky č. 4 ve znění "Linka 4 Pokliniklinika - Karlovo nám. a zpět"; z nějž jako by vyplývalo, že tato linka v době konání výlukového opatření vůbec nepojede na Nové Dvory.

Ve skutečnosti tím textem bylo myšleno "jaké opatření se chystá pro předmětnou linkou v uvedeném úseku, jakož i v opačném směru jízdy v témže úseku". Prakticky vzato, postačilo uvést vždy jen čísla linek (plus pod nimi uvést konkrétní podobu výlukového opatření).

Ještě praktičtěji vzato, postačilo napsat, že ve vymezené době bude bez obsluhy zastávka Komenského náměstí. Veškeré další informace jsou z pohledu cestujících nedůležité.
2 fotky, 17.10.2018, 5 zobrazení, přidat komentář
Ve čtvrtek 11. 10. 2018 došlo na oficiálních stránkách www.doprava-trebic.cz (zřizovaných Městským úřadem Třebíč) ke zveřejnění informace o bezmála třídenní uzavírce silnice do Ptáčova a s tím spojeného, rovněž téměř třídenního, zrušení provozu celé linky č. 12.

Bohužel, ani v době zveřejnění této informace, ba ani o necelý týden později (v době, kdy do začátku výlukového opatření zbývalo jen cca 1,5 dne), nebyla odpovědná osoba z Odboru doprava a komunálních služeb schopna postřehnout/opravit chybu, kdy ve výčtu zcela neobsluhovaných zastávek je chybně uveden údaj "Mototechna" namísto správného údaje "Autodružstvo". Viz screeny z 12. 10. a z 17. 10. 2018.
3 fotky, leden až září 2018, 8 zobrazení, přidat komentář
Koncem roku 2017 došlo k výstavbě nového zastávkového přístřešku na zastávce Komenského náměstí ve směru jízdy do centra města. Na rozdíl od předchozího přístřešku, není nový přístřešek vybaven nástěnkou, na které bylo vyvěšeno linkové vedení MHD Třebíč, jakož i případné info o výlukách.

V dubnu 2018 došlo ke stejné náhradě staršího přístřešku novým i na protější zastávce (ve směru jízdy z centra města). A došlo ke stejné změně k horšímu - nově je zastávka bez nástěnky, která zde dříve oznamovala informace jako např. linkové vedení MHD, detailnější tarifní informace či info o případných výlukách.

Je příznačné, že takovéto základní info tam již uvedeno není, ale na zastávce ve směru do centra města byla nově instalována wi-fi připojka.

Rovněž je příznačné, že v předvolebním období na sklonku léta a počátkem podzimu 2018 byl na této zastávce vyvěšen plakát s tváří pana P., lídra spolku "Pro Třebíč" - tedy osoby, která v předcházejících letech měla na starosti mj. MHD a jejímž "chráněncem" je dlouholetý arogantní vedoucí Odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč, pan K. (kde platí, že pan K. v roce 2010 kandidoval za stranu vedenou panem P.; od roku 2016 se na návrh pana P. - v tu chvíli již náměstka hejtmana Kraje Vysočina - stal vedoucím Dopravní komise Kraje Vysočina právě onen pan K.)...
2 fotky, 18.9.2018, 8 zobrazení, přidat komentář
Městský úřad Třebíč nebyl schopen ani v okamžiku uploadu těchto fotek (19. 9. 2018 pozdě večer), jen cca 24 h před avizovaným "dnem MHD zdarmaů, informovat na žádné ze svých dvou "MHD-stránek" (www.doprava-trebic.cz + FB profil "Městská autobusová doprava Třebíč"), že v pátek 21. 9. 2018 bude provoz třebíčské MHD tzv. zdarma (přesněji řečeno - bez vybírání jednorázového jízdného).

Kupodivu i na displeji v tzv. přestupním terminálu byla informace o jednodenním nevybírání jednorázového jízdného uvedena, viz dvojice fotek z 18. 9. 2018.
6 fotek, 13.6.2018, 15 zobrazení, přidat komentář
V první polovině června 2018 byly u všech "inteligentních" označníků na Karlově náměstí vyměněny displeje. Dosavadní LCD byly po čtyřech letech své existence nahrazeny typem LED. Viz série fotek pořízených 13. 6. 2018.

Připomínám, že Městský úřad Třebíč již na podzim 2013 sliboval, že zdejší displeje budou vybaveny tzv. dynamickou funkcí, tzn. že budou informovat o případném zpoždění autobusového spoje.

Označníky + displeje nakonec byly instalovány/zprovozněny s půlročním (!) zpožděním - počátkem června 2014. A onu "dynamickou" funkci plnily jen krátce (snad jen na sklonku léta 2014) - ne předtím, a ne celé dlouhé roky potom.

Nikdy nebylo žádnou odpovědnou osobou oznámeno/zdůvodněno, že/proč tyto označníky onu dynamickou funkci neplní.

Instalací této verze displejů (které v době pořízení fotek zohledňovaly zpoždění příslušných spojů MHD) tedy městský úřad snad již konečně dodržel to, co nebyl schopen naplnit před čtyřmi, ba 4,5 lety...
12 fotek, září 2016 až červen 2018, 12 zobrazení, přidat komentář
V červenci 2015 byly na východním okraji tzv. přestupního terminálu instalovány dva sloupky zabraňující průjezd "terminálem" pro neoprávněná vozidla (zatímco řidiči autobusů měli ovladač, s jehož pomocí sloupky v příhodnou chvíli zasunuli). Již od října 2015 do února 2016, jakož i pak od dubna 2016 do konce května 2016, byly sloupky mimo provoz. Cca od 10. 6. 2016 pak přišla další porucha sloupků, po které již znovu zprovozněny nebyly. Tento neschopnost přetrvává i po dvou letech (!)...

Viz série fotek pořízených v různých částech období od června 2016 do června 2018.
2 fotky, 23.4.2018, 11 zobrazení, přidat komentář
Když na sklonku března 2018 uvedl Městský úřad Třebíč (na svých stránkách doprava-trebic.cz) info o výlukovém opatření spjatém s cca 7měsíční uzavírkou dolní části Bráfovy ulice, vypadalo to, jako by na tomto úřadě snad ani nevěděli, v jakých časových polohách objednávají (+ z peněz všech občanů také proplácejí) spoje MHD. Spoj linky č. 13, který byl po dobu této uzavírky posunut na čas o 5 minut POZDĚJŠÍ (obvyklý odjezd z Karlova náměstí v 5:30 h; po dobu výluky posunut na 5:35 h), byl úřadem po několik týdnů zmiňován coby UPÍŠENÝ spoj (dle mínění úřadu, jako by tento spoj obvykle jezdíval z Karlova náměstí v 5:35 h, zatímco právě po dobu výluky jedoucí již v 5:30 h).

Ke změně této chybné informace na správnou došlo na oněch oficiálních stránkách doprava-trebic.cz až někdy cca mezi 15. a 20. dubnem 2018. Tedy až po několika týdnech (!). Možná poté, co jsem na chybu upozornil na svých stránách (zde http://autobusytrebic.blog.cz/1804/ranni-spoj-linky-c-13-jezdi-vylukove-o-5-minut-pozdeji-nez-obvykle-mestsky-urad-tvrdi-opak)?
2 fotky, duben 2017 až leden 2018, 11 zobrazení, přidat komentář
Ačkoliv se Velký pátek stal svátečním dnem již od roku 2016 (včetně), nebyl schopen dopravce TRADO MAD tuto skutečnost pochopit ani v roce 2017, ba ani v roce 2018. Viz dvojice fotek dokumentujících vymezení prázdninových dnů (toto oznámení visí na všech zastávkách MHD Třebíč). Dny připadající na Velký pátek (14. 4. 2017, 30. 3. 2018) jsou nesmyslně uvedeny v kategorii "období školních prázdnin". Tento údaj mohl být matoucí v tom smyslu, že cestující mohli chybně předpokládat, že v uvedené dny pojedou autobusy dle jízdních řádů "pracovní dny - prázdniny", přičemž autobusy v těchto dvou dnech ve skutečnosti jely dle jízdních řádů platných pro neděle/svátky.

Perličkou je, že Městský úřad Třebíč na svých stránkách www-doprava-trebic.cz ani nebyl schopen aktualizovat elektronickou podobu této vývěsky, takže i o Velikonocích 2018 byla k dispozici jen "elektronická vývěska" s přehledem prázdnin pro rok 2017, viz titulní strana http://www.doprava-trebic.cz/ (rozklikávací obrázek pod řádkem přejícím příjemné cestování); odkaz na obrázek viz http://www.doprava-trebic.cz/files/uvodni-strana-soubory/2017letak.png-w1216h448.jpg.

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron