Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

autobusytrebic 

92 alb1417 zobrazení

Udělejte si ze svých alb kalendář

Ideální jako dárek nebo jen tak pro sebe na památku.
Levně, rychle, jednoduše.reklama

3 fotky, 5.9.2017, 4 zobrazení, přidat komentář
Více než 8 měsíců (!) trvalo Městskému úřadu Třebíč, než změnil na svých stránkách www.doprava-trebic.cz údaj o "provozovně dopravce" - ta (tedy, kancelář) byla od 1. 1. 2017 přestěhována z autobusového nádraží (Komenského náměstí) do jednoho z domů na "hlavním" Karlově náměstí. Ale až 5. 9. 2017 došlo na oněch stránkách ke změně kontaktního údaje právě z "autobusové nádraží/Komenského náměstí" na "Karlovo náměstí/vedle průchodu na Starou poštu".

Ironií je, že městskému úřadu by to trvalo ještě déle. Ale po těch 8 měsících jej na tuto chybu upozornila žena - občanka města poté, co na autobusovém nádraží marně chtěla zakoupit předplatní jízdenku pro třebíčskou MHD a napsala tuto skutečnost na oficiální FB profil městského úřadu ("Město Třebíč")...

Ani takovou naprosto základní věc nebyla schopna protekční referentka pro MHD ohlídat... Zato po jiných dopravcích ten samý městský úřad požadoval, aby během dvou měsíců pořídili kompletní flotilu převážně nových autobusů, vybavili je USB a wi-fi připojením, zřídili pro ně krytá stání atd.

Neuvěřitelné.
2 fotky, letos v červenci, 8 zobrazení, přidat komentář
K 23. 4. 2017 skončila dlouhodobá výluková opatření související s uzavírkou Podklášterského mostu. Očekával jsem, že tím pádem dojde k odstranění příslušného upozornění na infotabuli umístěné na vlakovém nádraží (mezi výpravní budovou a vchodem do pochodu). Ale kdepak - provozovatel "terminálu" (Městský úřad Třebíč) nebyl po velmi dlouhou dobu takovou jednoduchou věc zařídit.

Nakonec mu to trvalo téměř 3 měsíce - k odstranění dávno neplatné informace došlo až někdy mezi 17. a 20. červencem. Viz dvojice fotek. A pozor - ještě 17. 7. bylo na onom displeji psáno mj. o tom, že ze stanoviště č. 1 a 2 odjíždějí autobusy náhradní dopravy ("výluka ČD"). Ovšem tato výluka skončila již 28. 2. 2017. Dávno neplatné info tak bylo odstraněno s více než 4,5měsíčním zpožděním.

Představitelé městského úřadu nedávno tvrdili, že cca tříměsíční lhůta mezi vyhlášením vítěze výběrového řízení na provozovatele MHD a počátkem účinnosti kontraktu je dostatečná (a že za tuto dobu musí dopravce zvládnout pořídit si nové autobusy, zařídit krytá stání atd.).

Přitom sám městský úřad není schopen za podobnou (ba spíše delší) dobu zvládnout něco tak jednoduchého, čím aktualizace takové infotabule bezesporu je...
2 fotky, březen až červenec, 10 zobrazení, přidat komentář
Záhada zmizelého článku z 28. 2. 2017. Aneb - stránky www.pttrebic.cz, zřizované Městským úřadem Třebíč coby provozovatelem tzv. přestupního terminálu (kterému jsou tyto stránky věnovány), provedly v červenci 2017 drobnou reorganizaci. Články týkající se tzv. revitalizace trati byly přemístěny do samostatné složky (do té doby byly v podsložce schované ve složce "Průběh projektu").

Ale pozor - během přesunu záhadně zmizel článek z 28. 2. 2017. Článek obsahující nesmysly/lži typu "zprovoznění výtahů do dvou týdnů" (nakonec to zhotovitelo trvalo 3,5 měsíce), "plná traťová rychlost zřejmě od 1. 4. 2017" (nakonec k zavedení plné rychlosti v předmětných úsecích tratě mezi Třebíčí a Náměští došlo již cca od 10. 3. 2017) a největší perla - nevědomost městského úřadu, že rok 2017 NENÍ přestupným rokem - totiž perla tvrdící, že první "povýlukový" vlak odjede z Třebíče 29. 2. 2017 časně ráno.

(Nemluvě o tom, že nakonec první povýlukový vlak odjel z Třebíče již 28. 2. 2017 ve 22:23 h.)
3 fotky, 15.7.2017, 2 zobrazení, přidat komentář
Další ukázka, že na Městském úřadě Třebíč již pravá ruka absolutně neví, co dělá ruka levá. A naopak. Informace o uzavírce Rafaelovy ulice na stránkách www.uzavirkytrebic.cz (zřizované městským úřadem) hovořila o tom, že uzavírka proběhne jen o jednom víkendu (info již ze druhé poloviny června, ale již nebylo dále aktualizováno).

Na stránkách www.trebic.cz (stránky patřící přímo městskému úřadu) bylo uvedeno info o tom, že uzavírka bude probíhat po tři za sebou jdoucí víkendy, kdy v každém z víkendů se dopravní omezení dotkne cca jedné třetiny délky ulice, a to tak, že provoz v té konkrétní třetině ulice bude řízen kyvadlově.

A nakonec na stránkách www.doprava-trebic.cz (stránky rovněž zřizované městským úřadem) bylo uvedeno, že po ony tři víkendy (8./9. 7., 15./16. 7., 22./23. 7.) bude Rafafelova ulice ZCELA NEPRŮJEZDNÁ PRO VEŠKEROU DOPRAVU...

Kocourkov hadr.
2 fotky, 17.6.2017, 7 zobrazení, přidat komentář
Tragikomický vývoj neschopnosti/ubohosti Městského úřadu Třebíč:
- Od 2. 1. 2017 začaly na vybraných spojích MHD (stále na stejných spojích, v rámci pevně daných oběhů) jezdit dva minibusy. Nikde nebylo zveřejněno, o jaké spoje konkrétně jde.

- Až v jízdních řádech platných od 24. 4. 2017 (vyvěšených na zastávkách) dopravce uvedl poznámku "M" u spojů, které jsou zpravidla zajišťovány minibusem (viz mj. zde: http://autobusytrebic.rajce.idnes.cz/Dopravce_neumi_ve_zlutem_vylukovem_jizdnim_radu_zohlednit_dve_soubezne_uzavirky_5_2017/#IMG_3178.jpg).

- V jízdním řádu linky č. 14 platném od 2. 5. 2017 (viz http://autobusytrebic.rajce.idnes.cz/Dopravce_neumi_ve_zlutem_vylukovem_jizdnim_radu_zohlednit_dve_soubezne_uzavirky_5_2017/#IMG_5593.jpg) naopak zmizely údaje o nasazení minibusů. Zjevně proto, že mezitím (po 24. dubnu) došlo (po jeho havárii) k dlouhodobému/trvalému odstavení jednoho ze dvou minibusů (= o to méně spojů je "minibusových").

- Až 22. 5. 2017 se městský úřad uráčil vytvořit "Seznam spojů, na kterých jsou zpravidla nasazovány minibusy", s poznámkou "platí od 2. května 2017". Tedy s 20denním (!) zpožděním (resp. s téměř 5měsíčním zpožděním od doby zahájení provozu minibusů). A hlavně - seznam stejně není přesný, protože počítá s provozem dvou minibusů! Městský úřad tedy uvádí informace nejen opožděné, ale i nesmyslné...

Kratino, Kratino, kdy se ti konečně rozsvítí v hlavě???
1 fotka, 21.5.2017, 10 zobrazení, přidat komentář
Městský úřad Třebíč počátkem dubna 2017 prozradil (coby odpověď na přímý dotaz jednoho z občanů) leccos o velmi svérázném pojetí účetnictví, kdy jednorázově přijaté vratné zálohy (150 Kč) za "bezplatné" předplatní jízdenky pro seniory nad 70 let považuje za tržby, resp. kdy vrácení takové jízdenky (kdy cestující-senior dostane od dopravce peníze zpět) je považováno za účetní náklad (!).

Pominu-li toto svérázné pojetí (které nebere v potaz pojmy jako časové rozlišení, zdanitelné plnění atd.), v podstatě tím městský úřad sám sebe usvědčil ze lži. Tímto je totiž jasné, že jednorázové navýšení (údajných) tržeb v lednu 2017 (je jasné, že většina seniorů si tyto jízdenky - nově zavedené od 1. 1. 2017 - pořídila hned na počátku existence těchto jízdenek) je způsobena jednorázovým zájmem o tyto jízdenky. Zato nejsou pravdou scestné smyšlenky městského úřadu ve smyslu "Lidé ocenili kvalitu - cestujících v MHD přibývá".

Nemluvě o tom, že nárůst počtu cestujících nikde nebyl (např. sčítáním cestujících) doložen, tzn. jde o scestnou dedukci.
2 fotky, jaro, 18 zobrazení, přidat komentář
Jednou z povinností pro dopravce MHD je od 1. 1. 2017 (začátek účinnosti "vysoutěženého" 8letého kontraktu) zveřejňování výlukových jízdních řádů, a to na žlutém papíře.

Pro výluková opatření spojená s uzavírkou Bráfovy ulice (uzavírka začala 24. 4. 2017, s předpokladem ukončení k 31. 7. 2017) vydal dopravce výlukový jízdní řád, ve kterém u linky č. 14 správně zohledňuje skutečnost, že zastávka Bráfova není po dobu uzavírky obsluhována.

Od 2. 5. 2017 pak začalo jiné (cca 6měsíční) výlukové opatření na lince č. 14, spočívající v neobsluhování zastávek Poušov a "Řípov, rozcestí". Neobsluhování těchto zastávek je zohledněno v nové verzi "žlutého" výlukového jízdního řádu, který byl na zastávky vyvěšen, s deklarovanou platností právě od 2. 5. 2017.

Ale pozor - v tom jízdním řádu platném od 2. 5. 2017 již opět je uvedena zastávka Bráfova (ačkoliv až do 31. 7. 2017 není obsluhována, kvůli uzavírce části této ulice)!

Jinými slovy - dopravce TRADO MAD nezvládne udělat dvě věci naráz - zohlednit ve výlukovém jízdním řádu obě uzavírky zároveň...
3 fotky, jaro, 5 zobrazení, přidat komentář
V neděli 23. 4. 2017 byl obnoven provoz MHD Třebíč dle bezvýlukových jízdních řádů (po ukončení dlouhodobé uzavírky Podklášterského mostu). Žel, "inteligentní" označníky na Karlově a Komenského náměstí nebyly schopny tuto změnu "strávit" a právě od 23. 4. byly mimo provoz. K opětovnému zprovoznění došlo až o 12 dní později - 5. 5. 2017 - poté, co mj. jeden z pracovníků dopravce provedl nějaké zásahy v provozním zařízení označníků.

Otázkou je, proč k těmto úpravám došlo až po 12 dnech - ???
2 fotky, leden až květen, 14 zobrazení, přidat komentář
Od 1. 1. 2017 začal dopravce vydávat jízdenky MHD v jiné podobě - a to v podobě chybné. Kromě správného údaje "z" (tzn. "z jaké zastávky"), byl nově doplněn i údaj "do" (tzn. "do jaké zastávky"). U všech jízdenek od té doby byl uváděn nesmyslný údaj, podle kterého jako by jízdenka platila jen do zastávky následující po zastávce, ve které cestující nastupoval. Viz rozličné jízdenky z počátku roku 2017 (první fotka), resp. z následujících měsíců (druhá fotka).

K úpravě tohoto nesmyslného jevu do logického stavu došlo až po dlouhých téměř pěti měsících - někdy mezi 22. a 26. dubnem 2017 (patrně od 23. 4., v rámci ukončení výluky Podklášterského mostu?)...
2 fotky, letos v květnu, 4 zobrazení, přidat komentář
Od 2. 5. do 7. 5. 2017 byla mimo provoz zastávka Revoluční (v obou směrech jízdy). Šlo o plánované výlukové opatření. Dopravce však nebyl schopen o tomto opatření informovat na této zastávce ani ve chvíli, kdy do zahájení výluky zbývaly ani ne dva dny. Viz první fotka pořízená 30. 4. 2017. Pro srovnání přidávám druhou fotku, pořízenou 5. 5. 2017, kde na téže zastávce již info vyvěšeno je. Pozn. nevím, kdy přesně (zda 1,5 dne před, půl dne před či např. dva dny po zahájení uzavírky/výluky) došlo k vyvěšení tohoto výlukového oznámení.
3 fotky, 23.4.2017, 8 zobrazení, přidat komentář
Uzavírka Znojemské ulice (mezi křižovatkou se Spojovací ulicí a kruhovým objezdem) byla naplánována (a spolu s ní i výlukové opatření v MHD, spočívající v neobsluhování zastávky Stop Shop) na období od 18. 4. do 22. 4. 2017. Nakonec však skončila již v pátek 21. 4. v 18 hodin. Městský úřad Třebíč o tomto předčasném ukončení věděl již v onen pátek odpoledne (viz screen z FB profilu "Město Třebíč" - odpověď na dotaz jednoho z občanů).

Toto předčasné ukončení mělo za následek, že spoje linky č. 14 již v sobotu 22. 4. jezdily po své obvyklé trase ke Stop Shopu, viz dvojice přiložených fotek). Městský úřad (který o předčasném ukončení uzavírky prokazatelně věděl - viz výše) však nebyl schopen o této věci informovat ani na jedné ze dvou "svých" stránek věnovaných MHD, tedy ani na www.doprava-trebic.cz, ani na FB profilu "MAD Třebíč" (https://www.facebook.com/madtrebic)...

Tato skutečnost budiž další z mnoha ukázek neschopnosti tohoto úřadu, resp. jeho konkrétních pracovníků/pracovnic z odboru dopravy a komunálních služeb.
2 fotky, 13.4.2017, 4 zobrazení, přidat komentář
I v dubnu 2017, několik týdnů před ukončením "prodloužené" uzavírky Podklášterského mostu, uváděl dopravce TRADO MAD na svých mapkách vymezení výlukového opatření dle původního termínu, tedy do 15. 12. 2016. Za celé další 4 měsíce nebyl schopen ani dopravce, ani objednatel (městský úřad) zajistit nápravu. A nejen to - o prodloužení výlukového opatření nebylo v onom prosinci 2016 informováno ani formou vývěsek na zastávkách, ani v autobusech.

Na oficiálním FB profilu "MAD Třebíč" (zřizován městským úřadem) nebylo o prodloužení uzavírky mostu (resp. prodloužení výlukového opatření s uzavírkou související) uvedeno ani slovo. Na oficiálních stránkách www.doprava-trebic.cz (taktéž zřizovány městským úřadem) nebylo v úvodním "seznamu aktualit" o tomto prodloužení rovněž uvedeno ani slovo (viz http://www.doprava-trebic.cz/novinky.html).

V září 2014 (poté, co jsem se stal obětí informačního embarga o přibyslavickém výlukovém opatření) mi "vedoucí" představitel odboru dopravy Městského úřadu Třebíč sliboval, že přijal opatření zabraňující tomu, aby se podobná neinformovanost pro příště opakovala. Ani nechci počítat, kolikrát od té doby městský úřad (především jeho protekční "referentka pro MHD" v této věci selhal. Není to nízký počet selhání.
3 fotky, 16.4.2017, 8 zobrazení, přidat komentář
Ještě 11. 4. 2017, bezmála 3,5 měsíce po úpravě tarifu v MHD, bylo na oficiálním FB profilu "Městský autobusová doprava Třebíč" (tvůrce profilu: Městský úřad Třebíč) uváděno info o tarifu, který v této podobě přestal platit 31. 12. 2016... Navíc, jako kontaktní adresa byl uveden (v tu chvíli již zřejmě neplatný) e-mail mladého "dopravního odborníka" (zároveň sepisovatele "plagitátu" zvaného "60 let MHD Třebíč"), člena politického spolu "TO!". Tento "odborník" se na tvorbě těchto stránek v té době pravděpodobně již delší dobu nepodílel.

O 5 dní později, 16. 4. 2017, již v témže profilu byl uveden jiný kontakt (na neschopnou protekční "referentku pro MHD"). K 12. 4. byly upraveny i údaje o tarifu - do podoby odpovídající stavu platnému od 1. 1. 2017. Takto jednoduchou úpravu provedl městský úřad s bezmála 3,5měsíčním zpožděním. Ten samý městský úřad, který po "neICOM" dopravcích požadoval, aby během dvou měsíců (!) pořídili flotilu nových autobusů vybavených USB připojením, zařídil pro ně krytá stání atd.

Na neaktuální údaje ohledně tarifu upozornila již 8. 3. 2017 občanka města Třebíče - paní Jana. Žel, městskému úřadu trvalo dalších 5 týdnů (!), než se uráčil příslušné údaje aktualizovat...
2 fotky, 14.4.2017, 11 zobrazení, přidat komentář
Zastávka Račerovická v pátek (Velký pátek) 14. 4. 2017, kdy se již blížila ke konci dlouhodobá uzavírka Podklášterského mostu. Most byl uzavřen od 9. 5. 2016 s předpokladem znovuzprovoznění k 15. 12. 2016, ale termín byl nakonec posunut až na konec dubna 2017. Dopravce však nebyl schopen (nejen) na zastávce Račerovická odpovídajícím způsobem pozměnit terrmín konce výluky ve vyvěšených "výlukových" schématech MHD.

Na zastávce nebylo uvedeno nic o tom, že by ke spoji linky č. 11 jedoucímu okolo 5:40 h byl zajištěn přípoj v podobě linky č. 5 na zastávce Týn (toto sdělení bylo v září 2016 uvedeno přinejmenším na čtyřech týnských/podklášterských zastávkách, viz http://autobusytrebic.rajce.idnes.cz/Zastavky_na_Podklasteri_s_listeckem_upozornujicim_na_tynsky_ne_pripoj_v_5_45_h_8._9._2016/). I tak ale šlo o sdělení poněkud "pokoutní", de facto nezávazné. A hlavně - je otázkou, proč nebyly patřičným způsobem upraveny jízdní řády (tak, aby přípoj vyplýval přímo z nich) - když už ne hned od 9. 5. 2016, tak dodatečně např. od 1. 1. 2017, kdy se vydával zcela nový jízdní řád...
2 fotky, 29.1.2017, 8 zobrazení, přidat komentář
V zadávacích podmínkách (vytvořených v květnu 2016) "výběrového řízení" pro provozovatele třebíčské MHD v letech 2017 - 2024 byl výslovně uveden mj. požadavek, že zastávky Poliklinika a Za Rybníkem musejí být vybaveny elektronickými označníky. Nikde nebylo zmíněno, že by tato věc neměla být požadována po celou dobu platnosti kontraktu, tzn. hned od 1. 1. 2017.

A hle - znění smlouvy, kterou nakonec Městský úřad Třebíč podepsal s "vítězným" dopravcem TRADO MAD, je jiné - najednou postačí, když na uvedené dvojici zastávek budou elektronické označníky instalovány až za 2 roky, tzn. až ke konci roku 2018...
8 fotek, srpen 2016 až únor 2017, 11 zobrazení, přidat komentář
Výluka železniční trati přes Třebíč se konala od 29. 7. 2016 do (po třech posunech termínu) 28. 2. 2017. Za celých 7 měsíců nebyl schopen Městský úřad Třebíč coby provozovatel tzv. "přestupního terminálu" zajistit přístupnost informační tabule s rozpisem stanovišť a informací o třebíčské MHD. Tabule se stala nepřístupnou již počátkem srpna 2016, tzn. v prvních dnech přestavby nádraží. Opětovně přístupnou se stala až v první polovině března 2017 (paradoxně až několik dní po ukončení výluky).

Za celou dobu nedošlo ani k přemístění této tabule na místo nedotčené stavební uzavírkou či alespoň instalaci jiné, provizorní tabule s obdobnými informacemi. Připomínám, že přes toto místo pravidelně procházel "vedoucí" představitel odboru dopravy Městského úřadu Třebíč, a to jak v rámci svého pravidelného dojíždění (nebydlí totiž v Třebíči, jejíž dopravu má na starosti, ale bydlí v Náměšti nad Oslavou!), tak i v rámci "kontrolních dní" coby představitel úřadu zainterestovaného na "revitalizaci" tratě....
2 fotky, 1.3.2017, 6 zobrazení, přidat komentář
Oblíbené stránky "Tři kápě - Třebíč" zveřejnily na přelomu února a března 2017 na svém FB profilu několik příspěvků ohledně ukončení dlouhodobé výluky v úseku Náměšť nad Oslavou - Třebíč - Krahulov. Příspěvky byly z mého pohledu plné nesmyslných a matoucích informací, o čemž jsem informoval předpokládaného autora přinejmenším jednoho z příspěvků. Netušil jsem, že tento autor přepošle tyto připomínky "vrchnímu kapucínovi" - zakladateli stránek, od kterého nakonec přišly odpovědi na tyto připomínky, plné zajímavých perel dokazujících, že tato osoba se příliš neorientuje v dané problematice. Jednou z mých připomínek bylo, že v jednom z příspěvků je zavádějícím způsobem uvedeno, že "všechny vlaky jsou nahrazeny autobusy mezi Náměští a Brnem".

Autor příspěvku poté upravil svůj příspěvek, ale opět s chybou - napsal totiž dovětek, že vlaky R a Sp jsou nahrazeny mezi Náměští a Zastávkou. I to bylo chybné - správně mělo být uvedeno, že "Os a Sp vlaky jsou nahrazeny mezi Náměští a Zastávkou". Až po upozornění jedné pozorné čtenářky byl tento text upraven. Do třetice všeho dobrého. :-)

Ovšem "vrchní kapucín" v odpovědích na připomínky uvedl, že skutečně platí, že "všechny vlaky jsou nahrazeny autobusy mezi Náměští a Brnem, protože Zastávka se nachází na této trase". Velmi originální vysvětlení.

I v dalších "vysvětleních" tato osoba ukázala svoji neznalost (např. zaměňování pojmů "výluka" a "výlukové opatření", kdy výluka mezi Náměští a Zastávkou trvá od 1. 3. do 30. 6., zatímco výlukové opatření jen od 1. 3. do 13. 6. s tím, že od 14. 6. do 30. 6. 2017 bude přijato jiné výlukové opatření; "vrchní kapucín" však tvrdí, že VÝLUKA trvá jen do 13. 6. 2017)...

Krom toho uvedená osoba chybně tvrdí, že žst. Krahulov bude nově řízena dálkově ze žst. Třebíč (což není pravda; na rozdíl od žst. Vladislav)...

Je dobře, že díky uvedenému příspěvku jsem se utvrdil v tom, že znalosti této osoby + s ním spjaté skupiny lidí jsou v dopravní branži jen omezené.

Třešničkou na dortu je skutečnost, že uvedený zakladatel stránek zapírá existenci jistého (mnou zmíněného) článku z listopadu 2016, ve kterém je pojednáváno prodloužení výluky z prosincového termínu (2016) až na (nakonec ne definitivní) termín 17. 2. 2017.
6 fotek, 25.2.2017, 10 zobrazení, přidat komentář
Ukázkou typické arogance "vedoucího" představitele odboru dopravy Městského úřadu Třebíč je jeho přístup k ujíždění "přípojných" autobusů na Karlově náměstí. Tato osoba nebyla schopna zajistit, aby se (když už ne dříve) údaje o garanci čekání či vůbec zveřejnění údaje o tom, v jakých částech dne jsou stanoveny čekací doby.

Jel jsem spojem linky č. 1 z "přestupního terminálu", spoj měl 2 minuty zpoždění (odjel v 17:11 h namísto včasných 17:09 h). Cestou na Karlovo náměstí jel poměrně zvolna - jako by ani "neměl co dohánět".
Na Karlově náměstí zastavil přesně v 17:15 h - ve chvíli, kdy se (včas jedoucí) spoj linky č. 5 jedoucí směrem na Nové Dvory začal rozjíždět (bohužel, než jsem stihl připravit fotící zařízení, už byl spoj linky č. 5 mimo záběr - v Jejkovské bráně).

Naštěstí, o několik minut později jel stejným směrem (resp. zčásti stejným směrem - nikoliv stejným co se týče horní části Nových Dvorů) spoj linky č. 31 a linky č. 11 (v obou případech však jde o věc dočasnou - pouze po dobu uzavírky Podklášterského mostu. I když - podle údaje na "výlukové" mapce tato uzavírka skončila 15. 12. 2016...
4 fotky, 8.2.2017, 4 zobrazení, přidat komentář
Dvě dvojice screenů ze stránek o tzv. "Přestupním terminálu Třebíč". Dva screeny z 8. 2. 2017, dva z 5. 1. 2017. Jak je patrné, tak k aktualizaci stránek dochází s mnohatýdenním zpožděním, kdy články datované na prosinec 2016 se k 5. 1. 2017 na těchto stránkách vůbec nevyskytovaly. K jejich doplnění došlo až o několik týdnů později - počátkem února 2017. Stav "po doplnění" je patrný na dvojici screenů z 8. 2. 2017. (A navíc, stejně autor/autorka na některé relevantní informace "zapomněl(a)"...)
1 fotka, 31.1.2017, 17 zobrazení, přidat komentář
Povinností dopravce je (dle podmínek "výběrového řízení" vyhlášeného městským úřadem), odevzdat objednateli (městskému úřadu) výkaz vozidel, se kterými je zajišťována dopravní obslužnost. Seznam vozidel pro rok 2017 byl dopravcem vyhotoven již 19. 10. 2016. Již tehdy bylo jasné, které z autobusů přestanou na konci roku 2016 v Třebíči jezdit. Zdroj sreenované tabulky - viz https://zakazky.trebic.cz/document_4313/303588ff4207617f-smlouva-res-zip (příloha č. 10).

Komentáře

přidat komentář